Algo máis que apagar a luz: a conduta eficiente

A conduta eficiente (en materia de enerxía) é unha parte fundamental das medidas de aforro que podemos levar a cabo na nosa casa. Inclúe varios tipos de accións: hai as "instintivas" e cotiás, como o hábito de apagar a luz cando se sae dun cuarto. Outras requiren algunha reflexión, como subir dous graos o termóstato do aire acondicionado. Outras implican actividade física para modificar a envolvente da nosa casa, como a necesaria para estender un toldo un día de moita calor. En último termo tamén poderían incluír o ecobricolaxe, como por exemplo colocar burletes en portas e ventás mal axustadas.

 

Unha conduta eficiente necesita información para contrastar a eficacia das súas accións, e por desgracia esta non é doadamente accesible. Temos recibos da luz emitidos cada dous meses, e contadores, moitos antigos, nalgún punto pouco visible da casa ou no soto do edificio. Un "contador de salón" con grandes cifras e gráficos do consumo sería moi útil para poñer en práctica a conduta eficiente con maiores posibilidades de éxito.

 

Velaquí algunhas accións que se poden incluír nunha conduta enerxeticamente eficiente:
 

Usar os manuais de instrucións dos electrodomésticos e de calquera aparato que consuma enerxía

Usa os manuais de instrucións

Aínda que pode ser duro somerxerse nos manuais de instrucións, todos inclúen programas economizadores moi interesantes que permiten desconectar a instalación parcialmente pero sen perder a temperatura de confort desexada, como o "modo viaxe" (durante ese período, a calefacción conéctase o imprescindible para que a casa non se conxele de todo), a posibilidade de modular a intensidade de uso da instalación en función do grao de ocupación da casa, etc.

Naturalmente, isto só se aplica se un ten o control da instalación. Outras funcións que se poden regular son a temperatura de saída da auga do quentador, a temperatura do frigorífico, os programas da lavadora e a lavalouza, etc.

Hábitos: condutas instintivas moi sinxelas

Hábitos: condutas instintivas moi sinxelas

Hai moitas oportunidades de desconectar un aparato antes do habitual, que se van acumulando dando ao final un significativo incremento da eficiencia enerxética. Aquí entra o proverbial xesto de apagar as luces ao saír dun cuarto.

Practicar o manexo economizador

Practicar o manexo economizador

En vez de fregar cun chorro de auga quente, úsaa só para remollar ao principio e rematar a faena aclarando con auga fría. O mesmo ocorre cunha cociña eléctrica: podemos aforrar moita enerxía seleccionando a posición "4" en vez da "6" para rematar a cocción unha vez que se alcanzou a temperatura de ebulición. Ou podemos activar o modo repouso dos ordenadores nós mesmos cando nos erguemos un anaco da mesa de traballo, en vez de esperar a que a máquina o faga automaticamente.

Cada vez máis aparatos nos axudan con modos ECO, aínda que cómpre controlar os programas o máis directamente posible.

Organizar o espazo

Organizar o espazo

Ao igual que acontece na colocación das lámpadas, un aspecto fundamental da eficiencia enerxética da iluminación, é posible cambiar a situación e orientación de moitos aparatos e conseguir a cambio substanciosos aforros de enerxía: é moi importante a colocación axeitada de calefactores, aparatos de aire acondicionado e frigoríficos. Tamén é importante para evitar sinerxías negativas, como a reunión de demasiados focos de calor nun espazo reducido.

Definir pautas de uso no tempo

Definir pautas de uso no tempo

Como no tradicional cambio de disposición das casas en modo inverno/verán (colocando ou retirando alfombras, cortinas, estores, toldos, etc.). Pode ser útil definir pautas de uso da calefacción e o aire acondicionado con antelación.

Controlar

Controlar

Revisar periodicamente facturas, contadores, indicadores, termóstatos, etc. Trátase de botar un ollo aos consumos de enerxía e á súa evolución: Diminúen paulatinamente, non varían ou presentan un aumento que non podemos explicar?

Comprobar

Comprobar

O usuario hábil da enerxía realiza comprobacións periódicas do bo funcionamento dos aparatos e sistemas: isto pode ser tan sinxelo como evitar obturacións de saídas de calor ou frío, obxectos colocados sobre radiadores, reixas de ventilación tapadas, etc. Ou ben detectar fugas de enerxía.

Mantemento

Mantemento

Ter un calendario de mantemento e revisións, con accións múltiples que poden ir dende eliminar a xeada do conxelador do frigorífico a avisar o técnico para que veña a revisar a caldeira de calefacción. Convén seguir rigorosamente os calendarios oficiais de revisión de instalacións de electricidade, gas e climatización.

A conduta eficiente, en realidade, consiste moitas veces en redeseñar procesos, igual que se fai en calquera empresa. Se a expresión resulta un pouco arrevesada, a súa práctica é moi sinxela: por exemplo, quentar auga no fervedoiro, en lugar de utilizar a placa da cociña.

 

Ao final, toda a conduta eficiente axeitada para unha vivenda e o seu caso particular se podería resumir nun verdadeiro "manual de operacións", onde se indiquen todos os pasos que hai que seguir ante calquera uso da enerxía e as súas principais continxencias ou imprevistos. Este manual podería estar dividido en capítulos como "Cociñar, climatizar, ventilar, refrescar, lavar roupa ou vaixela e limpar a casa". Para cada proceso o manual daría instrucións detalladas, e se é necesario con variantes para inverno e verán. Mesmo podería haber capítulos especiais, como "Como enfrontarse a un día de calor asfixiante".

 

Non hai que asustarse, non se trata de redactar e utilizar un groso volume de argolas e follas intercambiables. En realidade, o manual de operacións témolo todos na cabeza, só se trata de utilizalo máis conscientemente para aforrar enerxía e diñeiro.