Enerxía solar fotovoltaica e electricidade

Coa enerxía solar fotovoltaica podemos lograr a electricidade necesaria para iluminar unha vivenda e utilizar todos os aparatos eléctricos do fogar.

  • Hai que ter en conta que o rendemento das placas é maior cando os raios de sol inciden perpendicularmente nos paneis fotovoltaicos. Polo tanto, unha boa orientación das placas é moi importante para poder aproveitar ao máximo a enerxía do sol.
  • Nesta superficie xérase unha diferenza de voltaxe que pode ser aproveitada conectando uns electrodos. Dese modo, prodúcese enerxía eléctrica en forma de corrente continua que é almacenada nos acumuladores, os responsables de subministrala cando o usuario a requira.
  • Os reguladores de carga protexen os acumuladores dos danos irreparables que poderían xerar unha sobrecarga ou unha descarga total.
  • Finalmente, o investidor encargarase de transformar a corrente continua proveniente dos acumuladores en corrente alterna para o uso doméstico.

Como funciona