dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Como consumes enerxía na casa

Un 16,8% do total do consumo enerxético que se produce no noso país orixínase no fogar. É dicir, somos responsables directos de gran parte do consumo en España e está nas nosas mans reducilo. Se aprendes a facer un uso eficiente dos recursos, aforrarás enerxía, diñeiro, e evitarás emisións de CO2.

Como consumes enerxía no fogar

Fonte: IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía

 

O consumo enerxético na nosa vivenda depende do clima da zona onde se encontre, a calidade dos materiais cos que estea construída, a cantidade e a calidade dos aparatos que teñamos instalados e o xeito como os utilicemos. 

Aprende xa a facer un uso óptimo da enerxía na casa e empeza a aforrar en: