dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Beneficios do gas natural vehicular como combustible

Económicos

  • Aforro en combustible:entre o 25% e o 50% respecto a un vehículo convencional, en función da solución adoptada.
  • A composición do prezo do gas natural fai que este sexa máis estable que os líquidos, fronte ás variacións do prezo do petróleo.
Beneficios económicos

 

Ambientais e acústicos

Beneficios ambientais e acústicos