dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Modelo de innovación

Gas Natural Fenosa recoñece que a forma na que a empresa cambia ou se modifica é clave para a consecución dos seus obxectivos. A innovación e desenvolvemento dunha cultura innovadora propia permiten ademais unha maior capacidade de anticipación e resposta aos cambios e evolución do ámbito.

Gas Natural Fenosa recoñece que a forma na que a empresa cambia ou se modifica é clave para a consecución dos seus obxectivos. A innovación e desenvolvemento dunha cultura innovadora propia permiten ademais unha maior capacidade de anticipación e resposta aos cambios e evolución do ámbito.

No ámbito actual no que conxugar o continuo crecemento das necesidades enerxéticas da sociedade e afrontar os retos o cambio climático esixe novas respostas, Gas Natural Fenosa aposta pola innovación e a tecnoloxía como medios para xerar solucións que garantan unha subministración de enerxía barata, fiable e sostible.

A partir deste compromiso, Gas Natural Fenosa desprega o seu modelo de innovación identificando as liñas de actuación prioritarias que lle permitan mellorar os seus resultados e reportar un maior beneficio á sociedade.

Neste sentido a compañía centra os seus esforzos de innovación en desenvolver actividades de optimización e xestión de activos que permitan mellorar a calidade e fiabilidade da subministración de enerxía de xeito continuo, en satisfacer as necesidades enerxéticas dos consumidores dun xeito sostible, achegando novos servizos e produtos máis eficientes, e en asegurar un axeitado nivel de coñecemento no Grupo para o aproveitamento óptimo do ámbito tecnolóxico.

A continuación pode atopar o detalle das principais liñas de actuación no ámbito da tecnoloxía e algúns dos proxectos máis relevantes nos que traballa a compañía.

Tamén lle pode interesar: