Liñas de actuación

A continuación explicámoslle en que consisten as principais liñas de actuación nas que se engloban os nosos proxectos de investigación e desenvolvemento e innovación.

Redes intelixentes

Redes intelixentes

Desenvolvemento e integración de tecnoloxías e concreción de aplicacións que permitan mellorar os diferentes procesos asociados ás redes enerxéticas e ao concepto "Smart Energy".

Eficiencia enerxética e resposta á demanda no usuario final

Eficiencia enerxética

Desenvolvemento e implantación de equipamento para a optimización enerxética nas instalacións do usuario final da enerxía. Os potenciais puntos de optimización enerxética son a climatización, os electrodomésticos e gasodomésticos, a auga quente sanitaria e a xeración local distribuída.

Almacenamento de enerxía

Almacenamento de enerxía

Desenvolvemento de dispositivos que permitan desligar a demanda enerxética da subministración, optimizando técnico-economicamente a xestión da enerxía.
Concepto extensivo a toda a cadea enerxética: almacenamento de combustible (gas), xeración eléctrica convencional, maior capacidade de xestión de enerxías renovables, axuste das redes de transporte e distribución de enerxía (electricidade e gas), xestión da demanda do usuario final.

Tratamento do CO2

Tratamento do CO2

Redución da taxa efectiva de emisións de CO2 en plantas de xeración eléctrica, redución das emisións de CO2 en centrais existentes, captura do CO2 e transporte e almacenamento deste.

Mobilidade sostible

Mobilidade sostible

Favorecer o desprazamento da mobilidade convencional cara á propulsión por electricidade e/ou gas natural.

Infraestrutura avanzada de medida e solucións en Smart Metering

Infraestrutura avanzada de medida e solucións en Smart Metering

Desenvolvemento e implantación dunha infraestrutura avanzada de medida a través de contadores intelixentes con funcionalidades ampliadas.
Desenvolvemento de novas solucións comerciais para a subministración de enerxía e servizos asociados soportadas na citada infraestrutura.

Novas iniciativas en enerxías renovables e vectores enerxéticos

Novas iniciativas en enerxías renovables e vectores enerxéticos

Mellora de eficiencia, xestionabilidade e custos co obxectivo de achegar os de xeración convencionais,  demostración das tecnoloxías de máis potencial, mellora a medida de recursos enerxéticos renovables dispoñibles e optimizar o seu aproveitamento e potenciación dos vectores enerxéticos con aplicación aos negocios actuais de GNF (biogás e hidroxeno).

Optimización de operación de instalacións e estratexias de mercados

Optimización de operación de instalacións e estratexias de mercados

Mellora dos resultados mediante unha mellor operación do activo, un maior coñecemento das condicións de proceso e mellores estratexias na súa explotación do mercado.
 

Desenvolvemento e implantación de ferramentas de monitorización, expertas, preditivas e de actuación intelixente que permitirá a mellora de calquera modo da operación dos activos.

Mellora da vida útil das instalacións

Mellora da vida útil das instalacións

Desenvolvemento e implantación de ferramentas avanzadas de mantemento preditivo e de sistemas de inspección e de avaliación do consumo de vida en función da operación levada a cabo nas instalacións, que permitan coñecer de forma permanente e continua, o estado das instalacións e os seus compoñentes para facilitar a toma de decisións na xestión dos devanditos activos e no alongamento de vida.