Eficiencia enerxética e resposta á demanda no usuario final

Desenvolvemento e implantación de equipamento para a optimización enerxética nas instalacións do usuario final da enerxía. Os potenciais puntos de optimización enerxética son a climatización, os electrodomésticos e gasodomésticos, a auga quente sanitaria e a xeración local distribuída.

Eficiencia enerxética e resposta á demanda no usuario final

3e-Houses: fogares eficientes e sostibles

Proxecto 3e Houses

3e-Houses é un proxecto da Unión Europea para facer que os fogares sexan máis eficientes e sostibles a través da implantación de tecnoloxías que permitan aos usuarios coñecer e controlar o seu consumo de enerxía. Descúbreo!