Almacenamento de enerxía

Desenvolvemento de dispositivos que permitan desligar a demanda enerxética da subministración, optimizando técnico-economicamente a xestión da enerxía. Concepto extensivo a toda a cadea enerxética: almacenamento de combustible (gas), xeración eléctrica convencional, maior capacidade de xestión de enerxías renovables, axuste das redes de transporte e distribución de enerxía (electricidade e gas), xestión da demanda do usuario final.

Sotavento

Almacenamento de hidróxeno no parque eólico de Sotavento

Parque eólico de Sotavento

Desenvolvemento de dispositivos que permitan desligar a demanda enerxética da subministración, optimizando técnico-economicamente a xestión da enerxía.
Concepto extensivo a toda a cadea enerxética: almacenamento de combustible (gas), xeración eléctrica convencional, maior capacidade de xestión de enerxías renovables, axuste das redes de transporte e distribución de enerxía (electricidade e gas), xestión da demanda do usuario final.