3e-Houses: fogares eficientes e sostibles

3e-Houses é un proxecto da Unión Europea para facer que os fogares sexan máis eficientes e sostibles a través da implantación de tecnoloxías que permitan aos usuarios coñecer e controlar o seu consumo de enerxía.

Vídeo do proxecto 3e-Houses