Domocell: garaxes repostadores de vehículos eléctricos

O proxecto Domocell

Que é?

DOMOCELL é un proxecto de I+D+i cuxo obxecto é o desenvolvemento dunha plataforma integral para a recarga de vehículos eléctricos en garaxes comunitarios. O sistema desenvolvido neste proxecto ten como obxectivo a compatibilidade con calquera tecnoloxía de recarga, e con calquera vehículo do mercado, para evitar problemas de estandarización. Así mesmo, considérase de vital importancia aproveitar as infraestruturas de distribución de enerxía xa existentes en todas as cidades e as propias infraestruturas de distribución nos edificios, co obxectivo de reducir a complexidade e o custo da instalación deste sistema. Por último, o control do uso da enerxía tamén este tido en conta co obxectivo de previr a fraude.
 

Domocell enmárcase dentro do Plan Avanza promovido polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.
 

Obxectivos

  • Deseñar unha arquitectura de carga e comunicacións, válido para ámbitos domiciliarios en grandes urbes.
  • Estudar o impacto dos vehículos eléctricos na rede de electricidade.
  • Estudar modelos de negocio factibles e rendibles dentro do mundo da carga de vehículos.
  • Permitir os operadores de enerxía analizar e anticiparse aos incrementos de demanda que a aparición do vehículo eléctrico pode provocar.
  • Coordinar e combinar os coñecementos de empresas do sector TI e da Enerxía, para obter unha solución óptima a este problema.

Beneficios

O desenvolvemento do coche eléctrico (incluído o híbrido enchufable) axudaría a España a garantir unha parte do abastecemento enerxético do país dun xeito sostible. En España, o consumo de combustibles de automoción situouse en 26,3 millóns de toneladas durante 2012. O coche eléctrico reduce a dependencia do petróleo importado ao substituír o consumo directo de derivados do petróleo por electricidade producida cun mix enerxético que cada vez renovable e polo tanto, autóctono.
 

Na práctica totalidade dos países do noso ámbito europeo e da OCDE estanse a implementar políticas de apoio ao vehículo eléctrico, pois este mellora a eficiencia enerxética, reduce as emisións de CO2 e de contaminantes nas cidades e ademais, permite a redución de dependencia do petróleo e a utilización de fontes de enerxía autóctonas.
 

Logros

  • Establecemento dos requirimentos técnicos que debe cumprir a infraestrutura eléctrica no que se refire a seguridade, simplicidade e custo económico.

Tecnoloxías utilizadas

  • Desenvolvemento de dispositivos con comunicacións PLC PRIME, GPRS e ZigBee, sistemas embebidos distribuídos e sistemas centralizados para a xestión da recarga do Vehículo eléctrico (VE).
  • Probas de comportamento das diferentes tecnoloxías de baterías litio-ión fronte a perturbacións térmicas e eléctricas.
  • Probas de tecnoloxía da medida dos postes de recarga e impacto na calidade de servizo da rede.

Despregamento

O proxecto iniciouse en 2009 e finalizou en decembro de 2012. Durante este período probáronse as principais tecnoloxías dispoñibles no mercado (no que se refira a vehículos eléctricos e infraestrutura para a recarga). Para iso, leváronse a cabo varios pilotos en dúas vivendas en Aranxuez e Villarrubia de Santiago, en centros comerciais da Comunidade de Madrid e nos centros de traballo de Gas Natural Fenosa en Madrid. Así mesmo, probáronse 25 coches de diferentes marcas (Renault, Citroën, Mercedes, Nissan, Opel, Toyota, BYD, Think City) e motos modelo Vectrix Li+.

Participación Gas Natural Fenosa

O proxecto foi executado por un consorcio formado por 7 empresas e 3 OPIs: REE, NEORIS, NLAZA, SOCOIN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL, AMPLA, UFINET, UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, UC3M, UPV-IT e CITEAN.

Os principais temas de interese para Gas Natural Fenosa dentro deste proxecto foron a análise do impacto do vehículo eléctrico, como carga na rede, o estudo da mobilidade eléctrica e a especificación e requirimentos técnicos das infraestruturas das infraestruturas de recarga.