Domocell: garaxes repostadores de vehículos eléctricos

Domocell, sistema domiciliario para a recarga de bateria de vehículos eléctricos, é un proxecto de I+D+i que xorde como parte da tendencia do mundo do motor a enfocarse cara a sistemas de propulsión eléctrica.

Vídeo del proxecto Domocell