dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Proxecto de Redes Intelixentes no Corredor do Henares

Innovación en rede

Proxecto Price

 

Que é?

Trátase do maior proxecto conxunto de demostración de redes intelixentes de España e un dos máis ambiciosos da Unión Europea. Este proxecto permitirá transformar en intelixentes, as redes de distribución de Gas Natural Fenosa e Iberdrola no Corredor do Henares (zona oriental de Madrid e parte da provincia de Guadalaxara).

O proxecto PRICE organízase en catro grandes liñas de actuación ou subproxectos.
 

  • PRICE-rede, centrado no deseño e desenvolvemento dunha plataforma de rede intelixente que permita a supervisión e automatización da rede completa de distribución.
  • PRICE-xene, consiste no desenvolvemento e instalación de concentradores da medida nos Centros de Transformación para lograr unha xestión enerxética da rede de baixa tensión, o que permitirá reducir as perdas e mellorar os desequilibrios na rede.
  • PRICE-GDI, enfocado en propiciar a incorporación de xeración distribuída no sistema. Para iso, prevese a creación de centros de control que permitan optimizar e supervisar a produción eléctrica de terceiros. Tamén se instalarán os elementos necesarios en dúas liñas de media tensión que permitan controlar o fluxo de potencia e a súa tensión.
  • PRICE-GDE, considera desenvolver un sistema de monitorización eficiente do consumo enerxético dos clientes, mediante o desenvolvemento e instalación de dispositivos de control e xestión do devandito consumo (contadores intelixentes, electrodomésticos intelixentes) nalgunhas vivendas. Este sistema permitirá optimizar o consumo eléctrico no seu conxunto (xeración, distribución e consumo) mediante a implementación da Xestión Intelixente da Demanda, o que permitirá obter, ademais, un importante aforro enerxético. Esta división tamén abrangue un estudo de mobilidade sostible mediante a instalación dun punto de recarga para vehículos eléctricos.


PRICE está cofinanciado polo Ministerio de Economía e Competitividade e fondos FEDER a través do programa INNPACTO 2011 cun investimento de 34 millóns de euros
 

Obxectivos

  • Mellorar a operación e o mantemento da rede grazas ás redes intelixentes.
  • Optimizar a progresiva integración da enerxía renovable e da xeración distribuída.
  • Impulsar a incorporación dos vehículos eléctricos mediante a realización dun estudo de mobilidade sostible e a instalación de puntos de recarga para eles.
  • Permitir ás comercializadoras ofertar novos servizos aos seus clientes.

Beneficios

As redes intelixentes traerán numerosas vantaxes para os clientes, xa que van permitir a prestación de diversos servizos a distancia como a lectura do seu consumo en tempo real, a tramitación das altas ou baixas dos contratos ou a modificación da potencia contratada. Tamén van fomentar a participación dos clientes no mercado eléctrico, tanto na xeración coma no consumo, dado que estes contarán coa información necesaria para poder modulalo e contribuír a incrementar a eficiencia enerxética. Ademais, as novas redes serán capaces de contribuír a reforzar a seguridade da subministración eléctrica e a mellorar a calidade do servizo.

Logros

Estase a realizar a ampliación da infraestrutura en 2013, polo que aínda non se poden dar resultados definitivos do proxecto.

Tecnoloxías utilizadas

Para que se poida establecer a comunicación entre os concentradores despregados nos Centros de Transformación e os contadores intelixentes, estase a utilizar o estándar PRIME. PRIME é un estándar de comunicacións aberto e interoperable baseado en PLC e está promovido por unha alianza de fabricantes, clientes e socios tecnolóxicos na que participa Gas Natural Fenosa como membro principal.

Despregamento

Esta iniciativa, promovida por Gas Natural Fenosa e Iberdrola, beneficiará a máis de 500.000 persoas ás que dan servizo ambas as dúas compañías na zona do corredor de Henares, supoñerá a instalación duns 200.000 contadores intelixentes e doutros dispositivos intelixentes que están orientados á xestión do consumo enerxético e tamén supoñerá a modificación de 1.600 centros de transformación para adaptalos a este novo modelo de distribución de electricidade.
 

Os traballos de PRICE comezaron en 2011 e prolongaranse ata finais de 2014. IBERDROLA e GAS NATURAL FENOSA esperan que este proxecto torne nun referente internacional no ámbito das redes intelixentes, dado que entre os seus obxectivos figuran os de ofrecer solucións tecnolóxicas públicas, abertas e estándares que garantan a interoperabilidade e a competencia.
 

Participación Gas Natural Fenosa

En PRICE participan un total de 24 socios, entre os que figuran provedores industriais e de tecnoloxías da información, centros de investigación e universidades, ademais de Rede Eléctrica de España (REE), operador do sistema eléctrico nacional.

Financiado por:

Logo MINECO

Ministerio de Ciencia e Innovación

Cofinanciado por:

FEDER

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional

(FEDER)