A Xunta de Gas Natural Fenosa aprobou os resultados de 2013 e avalou a revisión estratéxica da compañía ata o ano 2015

Data
11-04-2014
Categoría
Noticia corporativa
Tema

O presidente, Salvador Gabarró, e o conselleiro delegado, Rafael Villaseca, presentaron aos accionistas os resultados de 2013, exercicio marcado polo impacto dos axustes fiscais e regulatorios.

  • O EBITDA consolidado do exercicio foi de 5.085 millóns, grazas ao bo comportamento das actividades internacionais, que suman o 44,1% do total de EBITDA e contribúen a manter o resultado da compañía.
  • A Xunta Xeral de Accionistas aprobou unha remuneración aos accionistas de 898 millóns de euros en efectivo (0,897 euros por acción), con cargo aos resultados de 2013, o que implica manter o pay-out no 62,1%.
  • Para o presidente, España ten o reto regulatorio de loitar polas interconexións eléctrica e gasista e desempeñar un papel destacado na seguridade de subministración en Europa.
  • Durante 2013, a acción de GAS NATURAL FENOSA revalorizouse un 37,7% e pechou o exercicio practicamente en máximos anuais.
  • Ambos os dous directivos destacaron ante os accionistas a importancia crecente das actividades internacionais, a fortaleza do modelo de negocio da compañía e o compromiso cunha sólida política de dividendo en efectivo.

O presidente de GAS NATURAL FENOSA, Salvador Gabarró, presidiu hoxe en Barcelona a Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas, que aprobou as contas e o informe de xestión correspondentes ao exercicio 2013. Durante a Xunta, o conselleiro delegado, Rafael Villaseca, trasladou aos accionistas as principais liñas de actuación fixadas na revisión do plan estratéxico. "No actual ámbito de mercado destaca unha evolución atractiva do mercado internacional de gas e as expectativas de crecemento continuado en América latina", concretou o conselleiro delegado.

O resultado neto do pasado exercicio situouse en 1.445 millóns, cun incremento do 0,3% respecto de 2012. Segundo sinalou o presidente durante a súa intervención ante os accionistas, "os resultados obtidos son moi razoables e estables, tendo en conta o ámbito difícil e esixente no que operamos".

Este complexo escenario obrigou a compañía a revisar, a finais do ano pasado, as liñas estratéxicas para o período 2013-2015 e a facer unha previsión a 2017. "Afianzaremos a nosa posición relevante no mercado global do gas natural licuado, desenvolveremos a xeración eléctrica en mercados emerxentes e manteremos a expansión da distribución de gas en España. O noso obxectivo é preparar á compañía para seguir a crecer a partir de 2015, cando a recuperación económica comeze a se consolidar, sinalou Salvador Gabarró ante os accionistas.

O presidente destacou que durante o 2013 a acción revalorizouse un 37,7% e pechou o exercicio practicamente en máximos anuais. "Os mercados seguen a recoñecer o permanente esforzo que hai, día a día, GAS NATURAL FENOSA, circunstancia que se amosa na evolución da cotización", sinalou o presidente.

Salvador Gabarró explicou aos accionistas as novas liñas estratéxicas de GAS NATURAL FENOSA para o período 2013-2015 e a visión a 2017, que a compañía presentou a finais do exercicio unha vez cumpridos todos os obxectivos que se marcara a 2012. "Establecéronse novos obxectivos realistas e adaptados ao contexto macroeconómico, enerxético e, sobre todo, ao importante impacto regulatorio en España, para seguir cumprindo cos nosos compromisos ante vostedes", sinalou o presidente. Neste sentido, "o noso obxectivo é preparar a compañía para continuar crecendo a partir de 2015", engadiu Salvador Gabarró.

Durante a súa intervención, o conselleiro delegado, Rafael Villaseca, explicou que os resultados obtidos en 2013 "son máis que satisfactorios". O conselleiro delegado remarcou "o crecente peso das actividades internacionais dentro do mix do negocio, de acordo ás nosas liñas estratéxicas,". A actividade internacional, sinalou Villaseca, xerou o ano pasado 2.242 millóns de euros, o 44% do EBITDA da compañía. A maior parte desta cifra, un 58%, correspondeu ás actividades en América latina.

Así mesmo, o conselleiro delegado engadiu, que "a compañía se encontra ben posicionada para aproveitar o aumento previsible na demanda mundial de GNL nos próximos anos" e repasou os últimos contratos de aprovisionamento asinados por GAS NATURAL FENOSA, entre os que destacan o de Cheniere (EUA), Shah Deniz (Acerbaixán) ou Yamal, pechado a finais do ano 2013.

Principais fitos internacionais en 2013

GAS NATURAL FENOSA mantén unha crecente actividade internacional dende hai varios anos. En 2013, as actividades internacionais de GAS NATURAL FENOSA alcanzaron o 44,1% do EBITDA total consolidado da compañía, que foi de 5.085 millóns de euros, e permitiron, xunto cos distintos plans de eficiencia postos en marcha, manter os resultados da compañía durante o exercicio.

En América latina e durante 2013, a compañía adxudicouse a distribución de gas no sur do Perú para os próximos 20 anos e renovou a concesión para distribuír electricidade en Panamá, por un novo período de 15 anos.

Así mesmo, a compañía continúa coa construción do parque eólico de Bií Hioxo, en México, e da central hidroeléctrica de Torito, en Costa Rica: os proxectos de xeración eléctrica máis significativos que a compañía desenvolve na actualidade. Actualmente, GAS NATURAL FENOSA opera xa nas tres principais economías da zona, Brasil, México e Colombia.

En setembro de 2013, a compañía reforzou a súa carteira de aprovisionamentos coa sinatura dun acordo co consorcio Shah Deniz, de Acerbaixán, que lle permitirá reforzar a súa expansión en Italia e potenciar a carteira para o crecemento de GAS NATURAL FENOSA en Europa.

O ano pasado, GAS NATURAL FENOSA tamén pechou un acordo con Yamal LNG para recibir preto de 3,2 bcm anuais de gas natural licuado antes de finais de 2020. Por outra banda, a multinacional anunciou o avance a 2016 das entregas de GNL acordadas con Cheniere, que subministrará 5 bcm anuais con liberdade de destino.

No ámbito da comercialización, a compañía subscribiu un contrato con Kogas, importante operador gasista de Corea do Sur e primeiro importador de GNL do mundo, para subministrarlle entre 1 e 1,5 bcm de gas durante os próximos dous anos. O acordo súmase aos subscritos con anterioridade con empresas de Xapón e India, á vez que contribúe a incrementar a posición de GAS NATURAL FENOSA en Asia, onde existen mercados con alto potencial de crecemento.

En 2013, GAS NATURAL FENOSA reforzou a súa presenza en infraestruturas gasistas, coa entrada no conxunto de accionistas do gasoduto Medgaz, onde xa conta cunha participación do 15%. Así mesmo, asinou un novo contrato de subministración con Sonatrach, asociado a esta infraestrutura que une Alxeria directamente con España.

No mercado europeo, a compañía fortaleceu a súa posición no mercado francés, onde a súa comercializadora de gas é un dos tres novos entrantes con máis cota de mercado, e en Portugal, onde gañou un concurso público internacional para a subministración de gas natural en almacenamentos subterráneos.

Situación do sector enerxético español

O presidente e o conselleiro delegado coincidiron en sinalar que os grandes retos do sector aínda pasan pola solución definitiva ao déficit de tarifa eléctrico e a definición dun modelo enerxético estable e sostible.

Durante o seu discurso, Salvador Gabarró destacou o importante papel que pode desempeñar España nos próximos anos de se potenciaren as interconexións, especialmente as gasistas. "O noso país ten que aproveitar a súa situación estratéxica e as súas infraestruturas enerxéticas para desempeñar un papel importante na seguridade de subministración de Europa, sobre todo en gas, tal e como recoñeceron abertamente as institucións comunitarias e propuxo recentemente o noso presidente do Goberno en Bruxelas con motivo da crise de Ucraína", sinalou o presidente.

Segundo explicou Rafael Villaseca, en 2013 os subsidios incrementáronse un 6% ata os 12.009 millóns de euros, dos que a maior parte, máis de 9.000 millóns, corresponden a primas ao Réxime Especial. "Os custos asociados ao sistema, fundamentalmente subvencións, e o diñeiro destinado a pagar o propio déficit de tarifa, supoñen practicamente un terzo dos custos totais do sistema. Mentres, o peso das actividades reguladas de transporte e distribución apenas alcanzan o 15% dos custos totais", indicou o conselleiro delegado.

Ambos os dous directivos recalcaron a necesidade de abordar a reforma normativa do sector tendo en conta a sostibilidade económica do sistema, a capacidade instalada e o impulso á competitividade industrial, ademais da sostibilidade ambiental.

Fortaleza financeira

Rafael Villaseca destacou ante os accionistas a solidez financeira da compañía así como a súa acertada política de desapancamento no actual ámbito macroeconómico. "Todos os obxectivos marcados no plan estratéxico anterior se cumpriron e fomos capaces de reducir a débeda en máis de 11.000 millóns entre os anos 2009 e 2013", sinalou o conselleiro delegado.

Só durante 2013, a compañía logrou reducir débeda en 1.400 millóns de euros sen ter que recorrer a extraordinarios. A peche do exercicio, a débeda financeira neta foi de 14.641 millóns de euros e situou o nivel de endebedamento no 49,4%, fronte ao 51,8% do ano anterior. O 87,7% da débeda financeira neta ten un vencemento igual ou posterior ao ano 2016 e a vida media da débeda situouse en 5 anos a finais de 2013.

Remuneración ao accionista

A Xunta Xeral de Accionistas aprobou, de acordo coa orde do día, destinar 898 millóns de euros a dividendos, o que supón aboar en efectivo un dividendo bruto total de 0,897 euros por acción, con cargo aos resultados de 2013, un incremento do 0,3% sobre o importe aboado o ano anterior.

O incremento do dividendo aprobado pola Xunta permítelle a GAS NATURAL FENOSA aC>adar un pay out do 62,1%, en liña co compromiso da compañía cos seus accionistas.

Evolución bolsista en 2013

Durante o ano 2013, o comportamento da cotización do valor de GAS NATURAL FENOSA foi superior á dos seus comparables nos últimos anos. A acción revalorizouse un 37,7% e pechou o exercicio practicamente nos seus máximos anuais. Nos últimos tres anos, a rendibilidade por evolución da cotización foi dun 62,7%, porcentaxe que se eleva a 84,7% de se sumar a rendibilidade polos dividendos cobrados.

Acordos da Xunta Xeral de Accionistas

A Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de GAS NATURAL FENOSA adoptou, entre outros acordos, aprobar as contas anuais e o informe de xestión do exercicio 2013.

Así mesmo, a Xunta aprobou a reelección dos conselleiros Antonio Brufau Niubó, Enrique Alcántara García-Irazoqui e Luis Suárez de Lezo.

A Xunta Xeral de Accionistas contou coa asistencia de preto de 800 persoas, entre accionistas e convidados, e acadou un quórum próximo ao 81,3%.

 

Barcelona, 11 de abril de 2014.