Resultados trimestrais

Coñeza aquí, con todo detalle, os últimos resultados trimestrais ou de trimestres anteriores, descargándose os documentos en formato PDF.

Presentación de Resultados do primeiro trimestre de 2018

Gas Natural Fenosa publicará os resultados correspondentes ao primeiro trimestre de 2018, o xoves, 26 de abril de 2018, antes da apertura do Mercado de Valores en España (09.00h CET) e realizará a súa presentación ao mercado financeiro ás 10.00h (CET).

Retransmisión da presentación

Visualice aquí a presentación do xoves 26 de abril ás 10:00 (CET)

2018