Informes anuais

Aquí poderá descargar os seguintes documentos, presentados en formato PDF, correspondentes aos informes anuais da nosa compañía.

2017

Táboa de documentos 2017
Nome do informe Descrición Arquivos Imaxe do informe

Contas Anuais e Informes de xestión de Gas Natural SDG, S.A.

Contas Anuais e Informes de xestión de Gas Natural SDG, S.A.

 

Contas Anuais e Informes de xestión do Grupo Consolidado de Gas Natural SDG, S.A.

Contas Anuais e Informes de xestión do Grupo Consolidado de Gas Natural SDG, S.A.

 

2016

Táboa de documentos 2016
Nome do informe Descrición Arquivos Imaxe do informe

Informe Anual

Informe Anual 2016 Consolidado

Informe Anual 2016 Consolidado

Informe Anual SDG

Informe Anual 2016 Gas Natural SDG

Informe Anual SDG

Auditoría e control

Auditoría e control 2016

Auditoría e control

Responsabilidade Corporativa

Responsabilidade Corporativa 2016

Responsabilidade Corporativa

2015

Táboa de documentos 2015
Nome do informe Descrición Arquivos Imaxe do informe

Informe Anual

Informe Anual 2015 Consolidado

Informe Anual 2015 Consolidado

Informe Anual SDG

Informe Anual 2015 Gas Natural SDG

Informe Anual 2015 Gas Natural SDG

Auditoría e control

Auditoría e control 2015

Auditoría e control 2015

Responsabilidade Corporativa

Responsabilidade Corporativa 2015

Responsabilidade Corporativa 2015

2014

Táboa de documentos 2014
Nome do informe Descrición Arquivos Imaxe do informe

Informe Anual

Informe Anual 2014 Consolidado

Informe Anual

Informe Anual SDG

Informe Anual 2014 Gas Natural SDG
 

IA SDG 2014

Auditoría e control

Auditoría e control 2014
 

Auditoría e control

Responsabilidade Corporativa

Responsabilidade Corporativa 2014
 

Responsabilidade Corporativa 2014

2013

Táboa de documentos 2013
Nome do informe Descrición Arquivos Imaxe do informe

Informe Anual

Informe Anual 2013 Consolidado

IC 2013

Informe Anual SDG

Informe Anual 2013 Gas Natural SDG

IA SDG 2013

Responsabilidade Corporativa

Responsabilidade Corporativa 2013

RC 2013

Auditoría e control

Auditoría e control 2013

IAC 2013

2012

Táboa de documentos 2012
Nome do informe Descrición Arquivos Imaxe do informe

Informe Anual

Informe Anual 2012 Consolidado

Informe Anual 2012

Informe Anual SDG

Informe Anual 2012 Gas Natural SDG

Informe Anual SDG 2012

Responsabilidade Corporativa

Responsabilidade Corporativa 2012

I RC 2012

Auditoría e control

Auditoría e control 2012

Auditoría e control

2011

Táboa de documentos 2011
Nome do informe Descrición Arquivos Imaxe do informe

Informe Anual

Informe Anual 2011

Informe Anual 2011

Goberno Corporativo

Goberno Corporativo 2011

Goberno corporativo 2011

Informe Anual SDG

Informe Anual SDG 2011

Informe Anual SDG 2011

Responsabilidade Corporativa

Responsabilidade Corporativa 2011

Responsabilidade Corporativa 2011

Auditoría e control

Auditoría e control

Auditoría e control 2011