En gas natural

En gas

Nos negocios de aprovisionamento e transporte, exploramos, investigamos, producimos e transportamos hidrocarburos en todo o mundo. Ademais de comprar gas natural, tanto en estado gasoso coma en forma de gas natural licuado (GNL), contamos con diversas plantas de regasificación ou de licuefacción. En distribución, traballamos no desenvolvemento das infraestruturas actuais e na expansión da rede a novos mercados de Europa e América. A comercialización de gas natural esténdese tanto nos mercados regulados coma nos liberalizados a nivel mundial e complétase cunha ampla gama de servizos de valor engadido.

Aprovisionamento de gas natural

Metaneiro Cádiz Knutsen

Gas Natural Fenosa conta con diversos proxectos de exploración, investigación, desenvolvemento, produción e transporte de hidrocarburos en todo o mundo.

Transporte de gas natural en España

Gasodutos

O transporte de gas natural en España é unha actividade regulada que opera en dous tipos de infraestruturas: a rede básica e a rede de transporte secundaria

Distribución de gas

Poste de sinalización de gasoduto

A presenza ao longo de toda a cadea de valor do gas dota a Gas Natural Fenosa dunha vantaxe competitiva e converte ao grupo en líder no sector.

Comercialización de gas natural

Comercialización de gas

Gas Natural Fenosa actúa como comercializadora de gas, tanto en España coma no mercado internacional, e doutros produtos e servizos relacionados coa comercialización minorista en España.

Trading de gas e petróleo

Trading de gas e petróleo

Gas Natural Fenosa está excelentemente posicionada nos mercados de gas e electricidade upstream e downstream.