Para a sociedade

Para a sociedade

Máis alá do seu labor como empresa enerxética, Gas Natural Fenosa mantén un forte compromiso coas sociedades nas que opera. Por iso, unha das liñas estratéxicas da compañía céntrase no patrocinio, o mecenado e o impulso de distintos proxectos sociais e culturais, tanto dentro de España coma nos países en vías de desenvolvemento nos que ten presenza.

Fundación Gas Natural Fenosa: educación e sensibilización en ambiente

A nosa Fundación

A Fundación é a plataforma da compañía destinada a sensibilizar e a educar en ambiente, promover a actividade cultural e impulsar o desenvolvemento científico.

Comprometidos coa educación

Educación

Unha das principais actividades de patrocinio que desenvolve Gas Natural Fenosa baséase no apoio á educación, á formación e ao desenvolvemento tanto dentro coma fóra de España.

Acción social

Acción social

En acción social, Gas Natural Fenosa colabora con distintas entidades sen ánimo de lucro que loitan contra a exclusión social dos colectivos máis desfavorecidos.

Promovemos a cutura

Promovemos a cultura

O compromiso da empresa coa cultura plásmase nunha forte colaboración cos ciclos musicais, os festivais cinematográficos e as tempadas artísticas.

Proxectos responsables: Cuartel V

Proxectos responsables

Gas Natural Fenosa actúa en España e no mundo levando a cabo proxectos que contribúen ao desenvolvemento comunitario. Convidámoste a coñecer un deles: Cuartel V, en Arxentina.