Así xeramos electricidade

O obxectivo prioritario do noso negocio de xeración de electricidade é dispoñer dun mix de tecnoloxías equilibrado, competitivo e respectuoso co ambiente. Para iso, contamos con 15,5 GW de potencia instalada en ciclos combinados, centrais nucleares, de carbón, de fuel-gas, hidráulicas e eólicas.

A nosa potencia enerxética