dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Transporte de gas natural en España

Planta regasificadora

O transporte de gas natural en España é unha actividade regulada que opera en dous tipos de infraestruturas:

  • A rede básica: Comprende plantas de regasificación, gasodutos de transporte primario (de presión superior a 60 bar) e almacenamentos básicos de gas natural. As redes de transporte primario diferéncianse en:

- Redes troncais, con gasodutos interconectados que son esenciais para o funcionamento do sistema gasista e a seguridade de subministración.

- Redes de influencia local, que fundamentalmente axudan á subministración local do gas natural

  • A rede de transporte secundaria: Unha rede que está integrada por gasodutos cunha presión comprendida entre 16 e 60 bar.

 

Transporte de gas

A cambio dunha retribución, o transportista debe permitir que terceiros (comercializadores, distribuidores, consumidores directos ao mercado, outros transportistas) poidan acceder ás súas instalacións.

Gas Natural Fenosa é titular de varios gasodutos de transporte secundario e dalgún gasoduto da rede básica de influencia local