dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Distribución de gas

Gas Natural Fenosa distribúe gas natural no mercado doméstico-comercial (fogares e comercios que utilizan o gas natural como combustible en caldeiras de auga, calefacción ou na cociña), e no mercado industrial de grandes clientes que utilizan o gas como combustible nos seus procesos industriais.

Centro de Control e Atención de Urxencias (CCAU)

Gas Natural Fenosa mantén unha posición de liderado nos mercados onde opera, o que supón unha excelente plataforma de crecemento orgánico, tanto pola captación de novos clientes en municipios con gas, coma pola expansión de redes a zonas non gasificadas.

Presenza en España


Somos líderes no mercado de distribución español, onde levamos o gas natural a máis de mil municipios en nove comunidades autónomas e superamos os 5,3 millóns de clientes. En Italia contamos cunha sólida presenza, onde distribuímos gas a 223 municipios e a medio millón de clientes.

En América latina somos a primeira distribuidora e subministramos gas a máis de 7,8 millóns de clientes: temos presenza en Arxentina, Brasil, Colombia, Chile, México e Perú e en sete das dez principais cidades latinoamericanas.

 

Evolución dos puntos de subministración de gas (millóns) 

  Puntos de subministración
2014 12,9
2015 13,2
2016 13,6

 

Indicadores xerais de distribución de gas

  Argentina Brasil Chile Colombia España Italia México Total Variación %15-16
Vendas actividade de gas
(GWh)
71.526 72.015 47.154 28.177 184.619 3.578 51.196 458.265 (3,29)
Renovación da rede
(km)
0 10 26 0 1 0,2 55 92 (19,07)
Rede de distribución (km) 25.663 7.446 6.966 21.839 51.956 7.265 21.052 142.187 2,87
Incremento respecto a
31/12/2015 (km)
1.007 299 116 370 940 98 1.138 3.968 (11,39)
Inspeccións
regulamentarias
0 0 351 550.603 418.942 0 104.779 1.074.675 (25,64)
Reseguimento de rede
(km)
14.561 3.704 2.896 5.839 25.049 2.671 15.006 69.726 3,14
Renovación de
acometidas (ud)
10.881 1.552 250 0 1.022 0 3.654 17.359 (12,56)