dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Proxectos responsables: Cuartel V

En Arxentina, Gas Natural Fenosa facilitou servizos de gas natural a máis de 20.000 persoas en Cuartel V, un barrio de baixos recursos económicos situado na Provincia de Bos Aires. As súas vivendas revalorizáronse e a factura enerxética reduciuse. A experiencia serviu para reducir a pobreza, xerar desenvolvemento comunitario e estendeuse a outros barrios co apoio do Banco Interamericano de Desenvolvemento (BID) e a Fundación Pro Vivienda Social.

Gas para barrios de baixos recursos

Cuartel V

No distrito de Bos Aires Cuartel V, no que un 65% da poboación vive por debaixo do albor da pobreza, Gas Natural Fenosa axudou a que máis de 20.000 persoas teñan acceso a unha enerxía máis limpa e segura.

Pola súa contribución ao desenvolvemento, o proxecto Cuartel V foi premiado co prestixioso Premio Platts e está a ser obxecto de estudo de múltiples universidades e escolas de negocio.
 

Beneficios directos

 • 28.000 persoas, máis da metade da poboación, beneficiáronse do proxecto.
 • Reducir o orzamento destinado á enerxía dun 14% da renda a un 3%.
 • Financiamento das obras ata en 84 cotas fronte ás 36 habituais doutros clientes.
 • Xeración de emprego: contratación de veciños do barrio para a execución das obras e a captación, achega de ingresos ás persoas da comunidade que se encargaban de captar aos veciños.
 • Acceso a unha enerxía máis limpa e segura, que inclúe sistemas de calefacción.
 • Valorización das vivendas e acceso á propiedade.
 • Desenvolvemento e fortalecemento das organizacións civís do barrio.
 • Chegada doutras empresas de servizos públicos.

Beneficios para a compañía

 • Case 100 km de nova rede construída ata 2012.
 • Investimento dende o inicio do proxecto, máis de 8 M USD. Investimento en 2012 de máis de 500.000 USD.
 • Identificación e desenvolvemento de distintas alternativas de financiamento que permitan continuar e acelerar o desenvolvemento do proxecto (participación do FOMIN).
 • Estes clientes xeran unha facturación de aproximadamente $ 300.000 anuais.
 • Pola súa orixinalidade para abordar problemas estruturais de infraestrutura, Cuartel V é un caso de estudo en distintas escolas de negocios (IAE, Universidade Di Tella, ESADE, a Universidade de San Diego...).
 • Ademais conforma un capítulo no libro "Business Solutions for the Global Poor", editado pola Escola de Negocios da Universidade de Harvard

 

Cambiando o xeito de ver as cousas... e de traballar

O proxecto Cuartel V foi pioneiro en moitos sentidos. En colaboración coa Fundación Pro-Vivienda Social, estableceu un novo modelo de negocio, no que se contou coas asociacións veciñais e se recorreu a un novidoso mecanismo de financiamento.

Cun enfoque máis proactivo, a extensión da rede de gas a barrios de baixos recursos supón un cambio no modelo de negocio tradicional da compañía.

Ademais, o proxecto demostrou que responsabilidade social e xestión do negocio poden ir da man.

 

Modelo tradicional Novo modelo
Contacto cos veciños a través de empresas contratistas ou intermediarias. Contacto directo cos veciños, organizacións, empresas, o municipio e os empresarios.
Tratamento individual de cada cliente futuro (veciño). Tratamento dos problemas do barrio, participación activa das organizacións.
Consulta con determinados veciños, os relacionados coa forma de contraer executores de obras. Consulta con toda a comunidade sobre a contratación de obras.
Desenvolvemento de campañas comerciais masivas para a captación de clientas, articuladas a través doutras compañías e provedores. Uso de ferramentas e solucións adaptadas aos problemas do barrio a nivel técnico, económico e social.
Inexistencia dunha análise da ecuación de aforro para os novos clientes Control do consumo e fomento do aforro doméstico para favorecer o pagamento das obras e o mantemento do servizo
Uso de forzas de vendas e outros recursos externos ao barrio. Desenvolvemento e formación dos instaladores do propio barrio: optimización de custos e maior control de calidade grazas á man de obra da mesma comunidade.

O modelo co que todos gañan

O modelo co que todos gañan

O caso de Cuartel V é exemplo de negocio inclusivo no que a compañía realiza un investimento significativo, tanto financeiro como en recursos, para atender a poboacións desfavorecidas que non teñen acceso ao gas natural.

Non obstante ese desafío inicial é agora un modelo no que todos gañan:

 • a compañía accede a novos clientes, ampliando o seu potencial de crecemento
 • as comunidades obteñen as facilidades para acceder a este servizo máis económico e ademais melloran a súa calidade de vida.

Socios e colaboradores

Gas Natural BAN, a filial en Arxentina de Gas Natural Fenosa, hai anos que traballa no desenvolvemento de proxectos de gasificación de barrios de baixos recursos en asociación con organizacións sociais representativas dos veciños de cada comunidade.

Para Cuartel V, colaborou coa Fundación Pro-Vivenda Social (FPVS), organización que traballaba na zona para mellorar as condicións das vivendas, a través da concesión de microcréditos.

Dado que non era posible autofinanciar a obra, buscáronse mecanismos de financiamento alternativos, e creouse o Fideicomiso Redes Solidarias, que se financiou a través dun crédito de FONCAP, a achega de FPVS, como resultado dun premio recibido polo banco mundial, e Gas Natural BAN.

Actualmente, a compañía segue este modelo de negocio para estender a rede de gas a barrios con semellantes características.

Os principais socios:

 • Sociedade civil: FPVS, Comunidade Organizada ou a Unión Veciños en Acción. 
 • Sector privado: o Banco Interamericano de Desenvolvemento e o Banco Mundial, que financiaron en parte o proxecto. 
 • Sector público: o Ministerio de Obras Públicas de Infraestrutura da Provincia de Bos Aires, o Fondo de Capital Social do Ministerio de Desenvolvemento Social, FONCAP e o Municipio de Moreno.