dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Somos eficientes na xestión do talento

A xestión do talento

 

Un punto clave na xestión dunha empresa dinámica e competitiva é conseguir a máxima capacidade efectiva dos seus recursos humanos, o que nos permite sacar o máximo partido ás competencias de cada traballador e darlle maiores oportunidades profesionais. Por iso:

  • Aplicamos un modelo de xestión do talento. En Gas Natural Fenosa contamos cun Modelo de Xestión do Talento que identifica o capital humano e intelectual existente para levar a cabo accións que favorecen a súa atracción, retención e desenvolvemento profesional.
  • Asumimos compromisos cos empregados. Ofrecer unha carreira profesional atractiva e estimulante, promover e respectar a diversidade e garantir a igualdade de oportunidades son parte do compromiso asumido por Gas Natural Fenosa cos seus empregados. Neste sentido, salientan dous novos recoñecementos:

 

Certificaciones
  • Ensinamos e aprendemos dende a experiencia. A formación continua é un grande aliado para a eficiencia e produtividade das persoas que forman parte de Gas Natural Fenosa. A Universidade Corporativa Gas Natural Fenosa naceu en 2000 para dar resposta a todas as necesidades de formación da empresa e dos seus empregados. O centro aspira a conseguir a máxima coherencia entre o ensinado, o aprendido e os obxectivos do negocio.

 

O dato!