dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

FTSE4Good

Gas Natural Fenosa forma parte da serie de índices de sostibilidade FTSE4Good dende a súa creación en 2001.

FTSE4Good

Gas Natural Fenosa forma parte da serie de índices de sustentabilidade FTSE4Good dende a súa creación por FTSE Russell en 2001. A puntuación global obtida pola compañía en 2017 foi de 4.3 nunha escala do 1 ao 5.
 

Os ámbitos mellor valorados da empresa foron os sociais, como os estándares laborais, a saúde e a seguridade, os Dereitos Humanos, a relación coa comunidade, a responsabilidade co cliente e a cadea de subministración social. En canto ao medio ambiente, os aspectos mellor puntuados foron os relacionados con cambio climático, contaminación, utilización de recursos e usos da auga. E, dentro do apartado de bo goberno corporativo, FTSE Russell destacou a xestión de riscos da compañía.
Periodicamente, a compañía analista líder a ámbito mundial, FTSE Russell, elabora a serie FTSE4Good con máis de 15 índices de investimento en valores éticos que ofrecen aos investidores un punto de referencia transparente e obxectivo.
 

Os criterios de inclusión en FTSE4Good son cada ano máis esixentes e fan referencia á sustentabilidade medioambiental, ás relacións positivas cos grupos de interese, o respecto e promoción dos dereitos humanos, a garantía de bos estándares na cadea de valor e a loita contra a corrupción.
Este servizo de cualificacións de FTSE Russell axuda a promover estándares globais de responsabilidade corporativa e permite aos participantes do mercado integrar a sustentabilidade nos seus investimentos, ademais de apoiar a transición cara a unha economía baixa en carbono.


Low Carbon Economy


Nesta liña, Green Revenues data model é o último modelo desenvolvido por FTSE Russell para destacar ás compañías que mellor están a impulsar a transición cara a unha economía baixa en carbono.
Das 13.500 empresas máis importantes do mundo, Gas Natural Fenosa é unha das 2.500 que teñen produtos que cumpren con este criterio explícito e poden clasificarse como parte da transición industrial a unha economía de baixo carbono por FTSE Russell.

Por iso, a compañía foi incluída neste modelo de datos que é usado actualmente por máis de 120 bancos de investimento, xestores de activos, propietarios de activos e entidades supranacionais.
 

Enlaces relacionados