Compensación e xestión do CO2 nas empresas - Naturgy

URLPROV /gl/empresas/enerxia_e_solucions/solucions_easy/compensacion_e_xestion_do_co2

Compensación e xestión do CO2

Xuntos contra o cambio climático.

O noso servizo ten como obxectivo axudarche a neutralizar emisións de CO2 utilizando o noso coñecemento e experiencia na loita contra o cambio climático.

O gas neutro é un servizo de subministración de gas natural compensado mediante a neutralización das emisións de CO2 equivalentes á combustión do devandito combustible.

E, polo tanto:

 Consegue minimizar as emisións globais.
 Consegue minimizar o impacto económico.
 Mellora a Pegada de carbono da organización ou produto.

Este servizo compensa a cantidade das emisións de GEI (CO2, CH4 e N2O
) derivadas da combustión do gas consumido e facturado que se queira compensar co obxectivo de neutralizar a pegada de carbono.
Neutralizar emisiones de CO2
Responsabilidade de todos
Por que é importante colaborar coa compensación de emisións?
Colaborar
Todos os sectores económicos han de contribuír para lograr unha economía competitiva e baixa en carbono.

O cambio climático é o gran reto ambiental do século XXI. Prevese que o seu impacto potencial podería xerar falta de auga potable, cambios nas condicións para a produción de alimentos, inundacións, tormentas, secas e vagas de calor.

 O Acordo de París (195 países) reafirma o obxectivo de limitar o aumento da temperatura mundial moi por debaixo dos 2 graos centígrados.

 Importancia de evitar, reducir o mínimo e facer fronte ás perdas e os danos relacionados cos efectos adversos do cambio climático.

 A Unión Europea fixou unha senda progresiva de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro a 2020 e 2030.


  Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030: O obxectivo é o 40% de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) respecto a 1990 en 2030.

 O obxectivo é a descarbonización da economía en 2050.
Que achega a compensación de emisións á túa empresa?
Uno

Constitúe un elemento
diferenciador
.
Dos

Converxencia con obrigas normativas
provenientes da Comisión Europea.
Tres

Impulso aos obxectivos de mitigación e redución
das emisións
, que moitas administracións e entidades españolas se marcaron a 2020 e 2030.
Cuatro

Permite a obtención
dunha acreditación
por
parte dunha terceira parte.
Beneficios de ser respectuoso coa contorna
Por que contratar este servizo con Naturgy
?
Anos de experiencia aválannos
Que fai Naturgy na loita contra o cambio climático?
Compromisos de Naturgy


 
Placas solares

Promover as enerxías renovables, o aforro e a eficiencia enerxética.
   
Transporte
Ofrecer solucións para que as cidades e o transporte terrestre e marítimo reduzan as emisións.
   
Bombilla
Innovar en tecnoloxías e modelos de negocio que contribúan á redución.

 

Ponte en contacto para máis información

Móvil

 Podes encher un formulario:

Chamámoste gratis

 Podes chamarnos o teléfono:

900 40 20 20  

 Se viches este produto, podería interesarche: Monitorización de consumos

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,1477713993247

IDSPAGE - 1477687118554

argssite - GNF