cid es 1615648251906

RDL 10/2022 – Real decreto electricidade para o tope de gas

URLPROV /gl/fogar/RDL10_22

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

CABRESTY 1615648251906 TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

Mecanismo ibérico regulado pola Real Decreto-lei 10/2022

Que é o RD 10/2022?

O mecanismo ibérico forma parte dunha das normas aprobadas na Real Decreto-lei 10/2022, que prevé un mecanismo de axuste sobre os custos de produción da enerxía para a redución do prezo da electricidade no mercado almacenista.

Explicámosche o detalle deste concepto a continuación:

Imagen Imagen
Para <b>clientes con productos indexados</b> (só son PEMES) aplícase independentemente da data de firma

A que consumidores afecta? Aféctame a min?

Afectaría a todos os contratos de prezo variable e a aqueles contratos de prezo fixo con inicio de vixencia posterior ao 26/4/22. Se é anterior a esa data, non verás o novo concepto regulado na túa factura.

Pero lembra que, se cambias de comercializadora ou produto connosco, se pasarás a estar afectado.

Resolvemos todas as túas dúbidas

Onde podo atopar a data de firma do meu contrato de luz?

A partir de cando verei reflectido este concepto na miña factura?

Se me afecta, podo saber o importe que supón?

Se non teño consumo, verei reflectido este concepto na miña factura?

Canto durará o axuste?

Afecta a todas as Comercializadoras?

Só afecta as tarifas de Mercado Libre?

Se son cliente de Canarias, Baleares, Ceuta ou Melilla, aplícame o importe da enerxía asociado ao agora chamado “mecanismo ibérico”?

Se teño contratada unha tarifa eléctrica a prezo fixo, aplicaríame tamén o importe da enerxía asociado ao “mecanismo ibérico” da Real Decreto-lei 10-22?

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1615648251906

argssite - GNF