En caso de emerxencia...


 

Reparación urxente: Quedarán cubertas por este servizo de mantemento as instalacións individuais e aparatos que funcionen con gas natural e gas propano canalizado (exclúense instalacións subministradas dende depósitos móbiles e depósitos fixos individuais).