- Naturgy

Condicións das Tarifas  EcoEasy

As tarifas  EcoEasy de electricidade son válidos para puntos de subministración de electricidade con tarifas de acceso 2.0A e 2.0 DHA con potencia contratada <=10 kW, 2.1A e 2.1 DHA con potencia contratada >10 kW <15 kW, 3.0A con potencia contratada > 15kW e 3.1A con potencia contratada ata 451 kW en alta tensión, e sen Bono Social.
 
Os prezos publicados son vixentes para contratacións realizadas antes do 15/01/2021.
 


 Condicións particulares das Tarifas  EcoEasy
 Condicións xerais do contrato de enerxías e servizos

argssite - GNF