Doa os teus Euros Naturgy á Asociación Día Solidario

Na Asociación Día Solidario consideramos que a mellor forma de axudar ás persoas dos países en desenvolvemento é "que poidan valerse por si mesmas" e conseguir así o seu dereito "a unha vida digna". Por este motivo, desde a nosa creación en 1997 desenvolvemos proxectos nas áreas xeográficas onde está presente o Grupo Naturgy dirixidos aos colectivos máis desfavorecidos como son os nenos e os mozos, aos que apoiamos no seu desenvolvemento formativo e educacional.

Cada ano financiamos un proxecto educativo cun día de soldo ao ano que os empregados do Grupo Naturgy doan voluntariamente. O Grupo Naturgy dobra a cantidade doada polos empregados e asume todos os gastos de xestión.

Cada ano un proxecto de solidariedade. Xa somos máis de 1.500 persoas as que somos socios desta iniciativa. A evolución do fondo ao longo destes anos foi moi positiva o que nos permite cada vez financiar proxectos de maior importancia. Algúns dos países onde desenvolvemos proxectos nos últimos anos son Chile, México, Marrocos, Panamá, Arxentina ou Brasil, sempre centrados no ámbito da educación infantil e xuvenil.

Podes doar os teus Euros Naturgy chamando ao teléfono 900 100 251.