Produto
Termo de potencia
(€/kW ano)
Termo de enerxía
(c€/kWh)
2.0A
  45,000000
 10,600000
2.0DHA
 45,000000
Punta: 13,370000
Valle:  6,710000
2.1A
46,945200
13,560000
2.1DHA
46,945200
Punta: 16,480000
Val: 9,20000
3.0A
Consumo < 50.000
Punta: 41,062800
Chairo: 24,770400
Val: 16,624800
Punta: 11,070000
Chairo: 9,610000
Val: 7,420000
3.0A
Consumo > 50.000
Punta: 41,0622
Chairo: 24,7707
Val: 16,6249
Punta: 10,720000
Chairo: 9,260000
Val: 7,070000
3.1A
Consumo < 50.000
Punta: 59,173468
Chairo: 36,490689
Val: 8,367731
Punta: 8,980100
Chairo: 8,360000
Val: 6,500000
3.1A
Consumo > 50.001
Punta: 59,173468
Chairo: 36,490689
Val: 8,367731
Punta: 8,960000
Chairo: 8,340000
Val: 6,480000