- Naturgy
Producto
Termo de potencia
(€/kW ano)
Termo de enerxía
(c€/kWh)
2.0A
45,000000
10,600000
2.0DHA
45,000000
Punta: 13,370000
Val: 6,710000
2.1A
46,945200
12,760000
2.1DHA
46,945200
Punta: 14,830100
Val: 7,679900
3.0A
Consumo < 50.000
Punta: 41,062800
Chairo: 24,770400
Val: 16,624800
Punta: 9,980000
Chairo: 8,600000
Val: 6,590000
3.0A
Consumo > 50.001
Punta: 41,062800
Chairo: 24,770400
Val: 16,624800
Punta: 9,680000
Chairo: 8,300000
Val: 6,290000
3.1A
Consumo < 50.000
Punta: 59,173468
Chairo: 34,490689
Val: 8,367731
Punta: 8,322200
Chairo: 7,704700
Val: 6,046900
3.1A
Consumo > 50.001
Punta: 59,173468
Chairo: 34,490689
Val: 8,367731
Punta: 8,229400
Chairo: 7,611800
Val: 5,954000

argssite - GNF