Producto
Termo de potencia
(€/kW ano)
Termo de enerxía
(c€/kWh)
2.0A
45,000000
10,600000
2.0DHA
45,000000
Punta: 13,370000
Val: 6,710000
2.1A
46,945200
12,970000
2.1DHA
46,945200
Punta: 15,370000
Val: 8,000000
3.0A
Consumo < 50.000
Punta: 41,062800
Chairo: 24,770400
Val: 16,624800
Punta: 10,460026
Chairo: 8,900000
Val: 6,810000
3.0A
Consumo > 50.001
Punta: 41,062800
Chairo: 24,770400
Val: 16,624800
Punta: 10,390000
Chairo: 8,910000
Val: 6,730000
3.1A
Consumo < 50.000
Punta: 59,173468
Chairo: 34,490689
Val: 8,367731
Punta: 8,970000
Chairo: 8,360000
Val: 6,490000
3.1A
Consumo > 50.001
Punta: 59,173468
Chairo: 34,490689
Val: 8,367731
Punta: 8,950000
Chairo: 8,340000
Val: 6,470000