- Naturgy

Condicións da oferta
 

Luz 
Tarifas Easy de luz válidas para tarifas de acceso 2.0A, 2.0  DHA e 2.0 DHS, potencia contratada ≤ 10 kW e sen Bono Social. Prezos válidos para contratacións ata o 15/01/2021. Estes importes inclúen as peaxes de acceso e demais conceptos regulados polo Goberno e están suxeitos ás variacións de prezo que devanditos conceptos ou outros de nova creación experimenten en cada momento. 
 
Gas 
Tarifas Easy de gas válidas para tarifas de acceso 3.1 (consumo <5.000  kWh/ano) e 3.2 (consumo entre 5.000 e 50.000  kWh/ano). Prezos válidos para contratacións ata o 15/01/2021. Estes importes inclúen as peaxes de acceso e demais conceptos regulados polo Goberno e están suxeitos ás variacións de prezo que devanditos conceptos ou outros de nova creación experimenten en cada momento. 
 
Tarifas Easy 
Todas estas tarifas son exclusivas para contratación  online con  Naturgy Iberia, S.A. 
Para beneficiarche destas tarifas é imprescindible darche de alta na área Clientes e na factura  online. A baixa da factura  online e/ou da área Clientes supoñerá o cambio á tarifa de luz ou de gas que corresponda segundo a túa tarifa de acceso. 
 

Condicións da promoción de Echo Dot:

Agasallo de 1 Echo Dot (4ª xeración) – Altofalante intelixente con  Alexa por Punto de Subministración (ata un máximo de 2 puntos de subministración do mesmo cliente) para todas as novas contratacións de gas ou luz en  Naturgy Iberia. Oferta válida para persoas físicas que contraten antes do 8 de xaneiro de 2021.
Quedan excluídos da promoción os cambios de produto e a contratación de servizos de mantemento.
Para acceder á promoción é imprescindible proporcionar unha dirección de correo electrónico no momento da contratación.
Ao realizarse a activación dos produtos contratados, o cliente recibirá unha comunicación vía email informándolle de que deberá acceder a unha  landing onde informaráselle dos pasos que debe seguir para poder recibir o código promocional. Para iso, o cliente deberá estar rexistrado na área Cliente de Naturgy.
Os códigos promocionais teñen validez ata o 30 de abril de 2021, pasada esta data os códigos que non fosen utilizados quedarán sen efecto.
No caso de producirse a baixa do servizo contratado antes de 1 ano, o cliente deberá devolver o agasallo en bo estado de funcionamento e na súa embalaxe orixinal a Naturgy Iberia mediante envío postal.  Os custos de envío correrán a cargo do cliente.

 

Condicións da promoción de Echo Dot:

Agasallo de 1 Echo Dot (4ª xeración) – Altofalante intelixente con  Alexa por Punto de Subministración (ata un máximo de 2 puntos de subministración do mesmo cliente) para todas as novas contratacións de gas ou luz en  Naturgy Iberia. Oferta válida para persoas físicas que contraten antes do 8 de xaneiro de 2021.
Quedan excluídos da promoción os cambios de produto e a contratación de servizos de mantemento.
Para acceder á promoción é imprescindible proporcionar unha dirección de correo electrónico no momento da contratación.
Ao realizarse a activación dos produtos contratados, o cliente recibirá unha comunicación vía email informándolle de que deberá acceder a unha  landing onde informaráselle dos pasos que debe seguir para poder recibir o código promocional. Para iso, o cliente deberá estar rexistrado na área Cliente de Naturgy.
Os códigos promocionais teñen validez ata o 30 de abril de 2021, pasada esta data os códigos que non fosen utilizados quedarán sen efecto.
No caso de producirse a baixa do servizo contratado antes de 1 ano, o cliente deberá devolver o agasallo en bo estado de funcionamento e na súa embalaxe orixinal a Naturgy Iberia mediante envío postal.  Os custos de envío correrán a cargo do cliente.

Condicións Particulares Tarifa Easy 
Condicións Xerais do contrato 

argssite - GNF