- Naturgy

Para solicitar o cesamento da subministración, tamén podes facelo por email aos seguintes enderezos, dependendo da tipoloxía de cliente que sexas:

Lembrámoste algúns puntos importantes a ter en conta ao realizar un cesamento de subministración:

  • O solicitante do cesamento de subministración debe ser o titular do contrato. Se non es o titular terás que achegar a seguinte documentación:
  • Documento que me vincule co punto de subministración: Escrituras, contrato de compra-venda, contrato de alugueiro, documento que acredite unha herdanza ou certificado de defunción en caso de que o titular falecese.
  • Autorización asinada por orde ou por ausencia.
  • Fotocopia do DNI ou NIE do solicitante.
  • Formulario de Cesamento con datos do solicitante. 

argssite - GNF