cid es 1615603362614

- Naturgy

URLPROV /gl/gl_es_precios_tarifa_digital_gas

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Contenido

CABRESTY 1615603362614 TEMPLATE GNF_Contenido

Locale: gl_ES

Prezos con impostos

Prezos sen impostos

Prezos con descontos

Prezos sen descontos

  Tarifa Digital Gas

Consumo <= 5.000 kWh/año

Tarifa Por Uso Gas (tarifa de acceso RL.1)
< 5.000 kWh/año
Termo variable
0,063096 €/kW*día
0,1096 €/día

Condicións de aplicación de impostos

No caso de seleccionar prezos con impostos, os prezos inclúen IVE reducido do 5% segundo os establecido na Real Decreto-lei 17/2022 así como Imposto Especial de Hidrocarburos (IEH) de 0,00234€/kWh. A partir do 1/1/2023 aplicarase o IVE do 21% (ou o tipo que legalmente se estableza).

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1615603362614

argssite - GNF