- Naturgy

Cálculo de aforro con  Superpack

Superpack luz e gas
Calefacción
Calefacción eléctrica

 

Compárases o prezo sen paquetizar da enerxía (tarifa plana media de luz ata 4.000 kWh/ano e tarifa plana media de gas ata 9.000 kWh/ano), os servizos (servielectric Xpress, servigas Complet sen calefacción e aluguer do contador) e impostos (imposto sobre a electricidade, sobre os hidrocarburos* e IVE/IVE) con Superpack.

Calefacción de gas naturalCompárase o prezo sen  paquetizar da enerxía (tarifa plana  mini de luz ata 2.500  kWh/ano e tarifa plana  maxi de gas ata 12.000  kWh/ano), os servizos ( servielectric  Xpress,  servigas  Complet con calefacción e aluguer do contador) e impostos (imposto sobre a electricidade, sobre os hidrocarburos* e IVE/IVE) con Superpack.

* O Imposto Especial de Hidrocarburos incluído na cota calculouse sobre un consumo estimado mensual de 368  kWh/mes, 618  kWh/mes e 861  kWh/mes respectivamente para cada un dos  Superpacks. O importe final da cota variará en función do importe resultante de aplicar ese imposto ao consumo real do mes.

argssite - GNF