- Naturgy

Cálculo de aforro con Superpack

Superpack luz y gas
Bomba de calor

Compárase o prezo sen  paquetizar da enerxía (tarifa plana media de luz ata 4.000  kWh/ano e tarifa plana micro de gas ata 3.000  kWh/ano), os servizos ( servielectric  Xpress, servigas Xpress e aluguer do contador) e impostos (imposto sobre a electricidade, sobre os hidrocarburos* e IVE/IVE) con Superpack.* O Imposto Especial de Hidrocarburos incluído na cota calculouse sobre un consumo estimado mensual de 368  kWh/mes, 618  kWh/mes e 861  kWh/mes respectivamente para cada un dos  Superpacks. O importe final da cota variará en función do importe resultante de aplicar ese imposto ao consumo real do mes.

argssite - GNF