- Naturgy
Tarifa EcoEasy Luz

Prezos sen impostos:
 • Termo de potencia: 45,000000 €/kW ano.

 • Termo de enerxía: 0,106000 €/kWh
Prezos incluíndo impostos (imposto eléctrico e IVE/IVE):
 • Termo de potencia: 57,233865 €/kW ano.

 • Termo de enerxía: 0,134818 €/kWh.
Tarifa EcoEasy Mini Gas
Prezos sen impostos:
 • Termo fixo: 5,00 €/mes.
 • Termo variable: 0,048743 €/kWh.
Prezos incluíndo impostos (imposto de hidrocarburos e IVE/IVE):
 • Termo fixo: 6,05 €/mes.
 • Termo variable: 0,06181 €/kWh.

Tarifa EcoEasy Gas
Prezos sen impostos:
 • Termo fixo: 9,31 €/mes.
 • Termo variable: 0,04099 €/kWh.
Prezos incluíndo impostos (imposto de hidrocarburos e IVE/IVE):
 • Termo fixo: 11,27 €/mes.
 • Termo variable: 0,052429 €/kWh.

argssite - GNF