- Naturgy
Tarifa Easy Luz

Prezos sin descuentos ni impuestos:
  • Termo de potencia: 45,000000 €/kW ano.

  • Termo de enerxía: 0,106000 €/kWh

Estes prezos incluíndo o 5% de desconto sobre o termo de enerxía e impostos (imposto eléctrico e IVE):
  • Termo de potencia: 57,233865 €/kW ano.

  • Termo de enerxía: 0,134818 €/kWh.

argssite - GNF