dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Actual

Campaña apoio ás producións agrarias sostibles

A Fundación Global Nature, Acciónatura e a nosa compañía desenvolven unha campaña de apoio ás producións agrarias sustentables, un piar fundamental para o éxito da conservación dos hábitats obxecto do proxecto "Brañas da Mancha", así como para fomentar o desenvolvemento económico local sustentable e a longo prazo.

Esta acción baséase nunha estratexia de promoción de produtos agrarios da Rede Natura 2000 composta de agricultores con acordos de custodia, e na súa comercialización diferenciada polo especial valor que supoñen as boas prácticas agrarias, con medidas como a produción ecolóxica, ou a plantación de sebes e lindeiros nos seus terreos.

Actividades realizadas:

Formación de agricultores locais sobre a Agricultura Ecolóxica e a diferenciación de produtos de Rede Natura 2000

Realizáronse cursos de 20 horas de duración que foron impartidos por representantes de Sohiscert, empresa certificadora en Castela-A Mancha. Estes cursos son un paso esencial para, proporcionar coñecementos a aqueles agricultores que desexan certificar a súa produción como ecolóxica e, para establecer un vínculo entre o proxecto de conservación de brañas e agricultores cuxa actividade se desenvolve no ámbito destas zonas protexidas.

O contido do curso abordou diversos aspectos relacionados coa agricultura ecolóxica:

 • Introdución á agricultura ecolóxica
 • Calidade dos alimentos ecolóxicos
 • Bases ecolóxicas nas que se sustenta a agricultura ecolóxica
 • Técnicas da agricultura ecolóxica: biodiversidade e nutrición
 • Fases nun proceso de conversión
 • Manexo da explotación na agricultura ecolóxica
 • Cultivos representativos de Castela A Mancha
 • Requisitos legais da agricultura ecolóxica
 • O mercado da agricultura ecolóxica
 • A etiquetaxe ecolóxica
 • A certificación
 • Actividades de promoción e difusión

O persoal implicado no proxecto realizou diferentes actividades para difundir a importancia do sector agrario na conservación do medio natural e, en concreto, das brañas, así como para comunicar o proxecto LIFE Brañas da Mancha e as actividades que se están a levar a cabo.