Liña tecnoloxía

Liña tecnoloxía

O obxectivo da liña de servizos Tecnoloxía é ofrecer ao cliente a mellor das tecnoloxías dispoñibles e ofrecer solucións innovadoras e eficientes á vez que se satisfán as necesidades dos usuarios sen que afecte ao confort e a calidade.

Iluminación Eficiente Led (IL)

Leds

Ofrecémoslle servizos de audotoría lumínica, asesoramento e solucións chave en man.

Climatización e ACS (CL)

Bombas hidráulicas

Poñemos á súa disposición un servizo enerxético completo, co que poderá actualizar as súas instalacións de produción de calor/frío e aumentar a fiabilidade e a garantía da súa subministración.

Plantas de GNL (GNL)

Depósito de Gas

Para as súas instalacións que non conten con rede de distribución de gas e precisen dun consumo térmico relevante, ofrecémoslle o noso servizo de asesoramento, mantemento ou solucións chave en man....