dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Auditorías Enerxéticas (AE)

Home revisando equipos eléctricos

 

As auditorías enerxéticas permitiranlle avaliar en detalle o estado actual do consumo enerxético da súa instalación, así como as tecnoloxías e procesos utilizados, identificando o potencial de mellora no uso da enerxía nas súas instalacións. Elaborámoslle un plan de melloras e solucións, así como un estudo de viabilidade económica destas.
 

As auditorías enerxéticas son unha ferramenta fundamental sobre a que se asentan os plans enerxéticos. Ofrecémoslle un servizo adaptado ás súas necesidades, que lle permitirá coñecer solucións axeitadas, ademais informarémolo dos programas de axudas desenvolvidos que puidesen ser de aplicación.
 

O servizo inclúe realización da auditoría enerxética, soporte durante a duración desta, entrega de informe e presentación dos resultados nas instalacións do cliente.