dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Monitorización de Consumos Enerxéticos (MC)

Home analizando gráficos

 

A análise dos consumos enerxéticos é o medio básico e fundamental para coñecer e detectar puntos de mellora nas instalacións, xa que permite por un lado detectar medidas a aplicar con investimento mínimo e por outro lado, calibrar e priorizar outras posibles actuacións que supoñan investimento significativo.

A través deste servizo poderá medir circuítos críticos que lle permitirán saber onde e cando se consume, o que permite coñecer e priorizar accións reducindo o risco baseándose en referencias realistas. Durante o servizo entregarémoslle informes personalizados consensuados previamente baseados en análise de consumos, patróns de consumos ou benchmarking.