dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Inspeccións Regulamentarias de Instalacións Eléctricas de Alta e Baixa Tensión (IE)

Aviso descarga con chave inglesa

 

As inspeccións de alta e baixa tensión teñen como fin asegurar o correcto funcionamento das instalacións dos nosos clientes para así poder cumprir coas disposicións establecidas nos regulamentos técnicos e as ordenanzas municipais.

O servizo inclúe tanto a revisión das instalacións obrigatorias coma a correspondente tramitación dos certificados ante a Delegación de Industria correspondente.