dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Equipos Compensación de Enerxía Reactiva (ER)

Armarios con equipos eléctricos

 

Este produto ten como obxecto normalizar o factor de potencia de maneira que se compensen os excesos de consumo de enerxía reactiva, evitando así penalizacións nas facturas eléctricas e alongando a vida útil dos equipos. Inclúe asesoramento dos condensadores fixos ou baterías de condensadores automáticas que máis se axusten ás súas necesidades, presuposto personalizado, instalación do equipo e garantía destes. Tamén ofrecemos a opción de mantemento.