dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Sistemas Alimentación Ininterrompida (SAI)

Medindo nun cadro eléctrico

 

Os Sistemas de Alimentación Ininterrompida (SAI) permiten protexer as cargas críticas dos posibles fallos eléctricos que se poidan producir na rede debido a fenómenos naturais, accidentes, erros humanos, interrupcións de traballo e conexionado, roubos, curtocircuítos... evitando así erros en procesos informáticos, perdas de datos, ficheiros e períodos de inactividade.

Ademais hoxe en día existen no mercado dispositivos eficientes que conseguen unha redución considerable do consumo enerxético fronte ao dos SAI tradicionais.

O servizo inclúe o diagnóstico da instalación, o asesoramento nos equipos, a instalación destes e a garantía. Tamén se ofrece a opción de mantemento.