dominio http://www.naturgy.es:80/servlet/
hilo navegacion-->NO

Centros de Transformación e Aparamenta Eléctrica (CTA)

Centro de Transformación

 

Á parte do correcto mantemento das instalacións, é fundamental o investimento en equipos, tanto en modificacións das instalacións existentes coma en ampliacións destas, xa sexa para a corrección de anomalías detectadas, como para a adecuación das instalacións existentes en función das modificacións realizadas na elección óptima de tarifa e potencias contratadas, como adecuación para ampliacións de consumo ou novas instalacións en xeral.

Este servizo inclúe a realización, se aplica, dos proxectos de enxeñaría, dirección de obra e obtención de licenzas e permisos; execución da instalación, posta en marcha, elaboración e entrega de documentación, legalización da instalación e financiamento do proxecto.

A nosa compañía ofrece solucións personalizadas e poden incluírse tanto instalacións completas coma centros de transformación, acometidas, subestacións ou equipos independentes, como celas, transformadores de medida, transformadores de potencia, etc.