dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Reguladores de velocidade (RV)

Velocímetro

 

Os reguladores de velocidade permiten axustar o consumo en función da carga. Trátase dunha das medidas habituais e máis eficientes dos plans de acción enerxéticos, sendo os investimentos baixos ou medios, o que permite unha rápida amortización. O servizo inclúe asesoramento dos equipos, instalación, posta en marcha e garantía.