dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Termografías (TE)

Termografía

 

Os estudos termográficos son un xeito seguro, rápido e eficaz de poder detectar calquera tipo de alteración non apreciada a simple vista, sen interferir na actividade habitual da súa instalación. Permitiralle ter unha "radiografía" da súa instalación.

O servizo inclúe a revisión termográfica das instalacións e a entrega dun informe detallado coas operacións efectuadas, imaxes termográficas, posibles fallos detectados, cualificación destes e recomendacións pertinentes.