dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Climatización e ACS (CL)

Bombas hidráulicas

 

Analizamos as instalacións para buscar a mellor solución para cada cliente en función dos equipos existentes, da xeografía, da superficie das instalacións e os usuarios. Entre as solucións que ofrecemos encóntranse a renovación ou a instalación de salas de caldeiras e bombas de calor/frío.

Salas de Caldeiras

As salas de caldeiras son instalacións destinadas a proporcionar enerxía térmica, para a calefacción e a produción de ACS de forma centralizada.
Preténdese substituír os combustibles fósiles, en particular o gasóleo e o carbón, por gas natural.
A nosa compañía pon á súa disposición un servizo enerxético completo, co que poderá racionalizar os seus custos enerxéticos, modernizar ou substituír as súas instalacións de produción de calor e aumentar a fiabilidade e a garantía de subministración.
O servizo inclúe asesoramento técnico integral, estudo de viabilidade técnico-económico, financiamento do investimento, solución chave en man e posibilidade de mantemento preventivo e correctivo da instalación.

Bombas de calor/frío

Grazas a estes equipos poderá contar con calefacción e aire acondicionado á vez nunha única solución. Son equipos eficientes: permiten optimizar o consumo e diminuír as emisións de gases de efecto invernadoiro.
O servizo inclúe asesoramento técnico integral, estudo de viabilidade técnico-económico, financiamento do investimento e solución chave en man.