dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Plantas de GNL (GNL)

Depósito de Gas

 

As plantas de GNL son instalacións de subministración de gas natural licuado, para clientes cun consumo térmico relevante. O GNL é a forma líquida do gas natural e prodúcese arrefriando o gas natural ata chegar aos -160 ºC, obtendo así a licuación do produto e conseguindo reducir considerablemente o seu volume, o que permite obter un almacenamento e un transporte manexable e económico. Trátase dunha solución idónea para aquelas instalacións e zonas nas que non contan con rede de distribución de gas.

O servizo inclúe asesoramento técnico integral, estudo de viabilidade técnico-económico, financiamento do investimento, solución chave en man e posibilidade de mantemento preventivo e correctivo da instalación.