dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Rexistro na Oficina Virtual

Registro en la Oficina Virtual

Poñemos a disposición dos nosos clientes as vantaxes da Oficina Virtual onde, dándose de alta gratuitamente e de xeito rápido e sinxelo, poderá estar permanentemente informado acerca de:

  • Os seus datos actualizados.
  • Visualizar as súas facturas.
  • Obter información sobre os consumos realizados.
  • Descargar as curvas de carga da subministración que desexe.
  • Información relacionada cos seus contratos enerxéticos.
  • Detalle dos produtos e servizos.
  • Manter un seguimento das súas solicitudes.

Para dispoñer de máis información acerca do rexistro na Oficina Virtual, descargue o documento anexo.