Liña compromiso

Liña compromiso

Esta liña de servizos permítelle coñecer o estado da súa instalación e así poder detectar as posibles áreas de mellora nestas, á vez que serve de ferramenta para potenciar a cultura enerxética da organización, planificar a política enerxética desta e difundir interna e externamente a devandita política e os resultados alcanzados.

Curso Enerxía + Sostenible (CES)

Lámpada de baixo consumo entre follas

Curso para a divulgación do funcionamento dos mercados enerxéticos e a correcta xestión da enerxía.

Auditorías Enerxéticas (AE)

Home usando ordenador

Permitiranlle avaliar en detalle o estado actual do consumo enerxético da súa instalación. 

Optimización de Contratación (OC)

Home empregando calculadora e tomando notas

Asesorámolo nas tarifas e potencias óptimas.

Cálculo Pegada de Carbono (PC)

Mano suxeitando globo terráqueo rodeado de follas

Cuantifique a cantidade de emisións de gases de efecto invernadoiro que son liberadas á atmosfera debido a actividades cotiás ou ao uso dun produto ou servizo.

Monitorización de Consumos Enerxéticos (MC)

Home analizando gráficos

Entregarémoslle un informe personalizado coas medicións dos consumos dos seus circuítos.